God Jul & Gott nytt år

FPK önskar God Jul & Gott nytt år till försäkrade och medlemsbolag. I år har FPK valt att skänka en […]
Publiceringsdatum: 2023-12-19

Nyheter platshållare

FPK värdesäkrar pensioner

För år 2024 höjer FPK pensionerna med 6,48 % vilket motsvarar KPI-förändringen september 2022 till september 2023. Beslutet gäller pensioner […]
Publiceringsdatum: 2023-12-12

Nyheter platshållare

Könsneutrala premier införs från oktober 2023

Från och med oktober 2023 införs könsneutrala premier inom FTP2. Införandet innebär att samma antagande om dödlighet för män och […]
Publiceringsdatum: 2023-09-26

Nyheter platshållare

Delårsrapport

Nu finns FPKs delårsrapport per 2023 publicerad. Länk till rapporten
Publiceringsdatum: 2023-08-16

Nyheter platshållare

SFDR

I enlighet med SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) och Kommissionens Delegerade Förordning, 2022/1288 redovisas FPKs huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer […]
Publiceringsdatum: 2023-06-30

minPension

Nu kan försäkrade hos FPK med intjänad pension inom FTP2 återigen hämta information hos minPension. Vid eventuella frågor, vänligen kontakta: […]
Publiceringsdatum: 2023-03-15

Nyheter platshållare

Angående utskick av pensionsbesked och kontrolluppgifter

Nedan anges tidpunkter för utskick av pensionsbesked och kontrolluppgifter till FPKs försäkrade och fribrevshavare: -Pensionsbesked (avseende försäkrade under utbetalningstid) 24 […]
Publiceringsdatum: 2023-01-20

Nyheter platshållare

Premie för kollektiv riskförsäkring

Den kollektiva riskförsäkringen omfattar försäkringsmomenten; sjukpension, premiebefrielse vid sjukdom, kollektiv slutbetalning, särskild barnpension och särskild änklingspension. Premien för år 2023 […]
Publiceringsdatum: 2022-12-07

Nyheter platshållare

FPK värdesäkrar pensioner

För år 2023 höjer FPK pensionerna med 10,84% vilket motsvarar KPI-förändringen september 2021 till september 2022. Beslutet gäller pensioner under […]
Publiceringsdatum: 2022-12-07

FPK har bytt försäkringsadministration

Den 1:a maj 2022 bytte FPK försäkringsadministration från Skandikon Pensionsadministration AB till PRI Pensions- och stiftelsetjänst AB. Vad innebär det […]
Publiceringsdatum: 2022-05-05