Försäkringsbranschens Pensionskassa

Besöksadress

Brahegatan 20, 1 tr, 114 37 Stockholm
Box 18, 101 20 Stockholm

Postadress

FPK
Box 18
101 20 Stockholm

Administration av pensioner är utlagd hos Skandikon

0771-530 000, fpk@skandikon.se

Fredrik Notini, avdelningschef Försäkringsadministration
08-508 913 11, fredrik.notini@skandikon.se

Faktureringsadress

FPK
c/o Skandikon Dokumenthantering
R921
106 53 Stockholm

Kontaktpersoner

Caroline Örtengren, VD
08-665 07 50, caroline.ortengren@fpk.se

Anders Evander, CIO, fastighetschef
08-665 07 50, anders.evander@fpk.s

Nils Berner, Aktuarie
0771-580 000, nils.berner@skandikon.se

 

Klagomål

Vid eventuella klagomål kan du vända dig till FPKs klagomålsansvarig:

Barbro Andersson
0771-530 000, klagomalsansvarig.fpk@skandikon.se