I FTP-planen förvaltar FPK den förmånsbestämda planen avdelning 2. Planen baseras på ett kollektivavtal mellan Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation, FAO och Forena samt ett kollektivavtal mellan FAO och Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer.

Administration i form av försäkring och ekonomi är utlagd till externt bolag – Skandikon och Backoffice är utlagd till Wahlstedt Sageryd. Därtill är den tekniska förvaltningen av fastigheterna utlagd till BAS Förvaltning.

Antalet försäkrade uppgår till ca 26 000 personer och antalet anslutna företag, dvs. arbetsgivare är 108 stycken. Utbetalda försäkringsersättningar uppgick till 508 Mkr varav utbetalda pensioner svarade för 504 Mkr (2019). Förvaltat kapital uppgick till ca 16,4 miljarder kronor (2019).