I FTP-planen förvaltar FPK den förmånsbestämda planen avdelning 2. Planen baseras på ett kollektivavtal mellan Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation, FAO och Forena samt ett kollektivavtal mellan FAO och Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer.

Administrationen i form av försäkring, ekonomi och backoffice är utlagd till ett externt bolag – Skandikon. Merparten av den operativa kapitalförvaltningen är utlagd till flera externa förvaltare. Vidare är den tekniska förvaltningen av fastigheterna utlagd till BAS Förvaltnings AB.

Antalet försäkrade uppgår till ca 26 000 personer. Antalet anslutna företag, dvs. arbetsgivare, är ca 116 stycken. Utbetalda försäkringsersättningar uppgick till 543 Mkr varav utbetalda pensioner svarade för 539 Mkr (2018). Förvaltat kapital uppgick till närmare 15,1 miljarder kronor (2018).