I FTP-planen förvaltar FPK den förmånsbestämda planen avdelning 2. Planen baseras på ett kollektivavtal mellan Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation, FAO och Forena samt ett kollektivavtal mellan FAO, Akavia och Sveriges Ingenjörer.

Administration i form av försäkring och ekonomi är utlagd till externt bolag – PRI och Backoffice är utlagd till Wahlstedt Sageryd. Därtill är den tekniska förvaltningen av fastigheterna utlagd till AKIFA Förvaltning.

Antalet försäkrade uppgår till ca 26 000 personer och antalet anslutna företag, dvs. arbetsgivare är 97 stycken. Utbetalda försäkringsersättningar uppgick till 476 (484) Mkr varav utbetalda pensioner svarade för 461 (470) Mkr.

Förvaltat kapital uppgick till ca 18,7 Mdr (2021).