Ordförande i FPKs fullmäktige verksamhetsåret 2021-2022

Ordinarie Anders Forsberg

Suppleant Claes Stråth

 

Utsedda av FAO

Ordinarie

Utsedda t o m årsmötet 2022

Erling Andersson, Länsförsäkringar

Marie Ågren, Skandia

Ellinor Boman, Moderna

Carin Dunér, Länsförsäkringar AB

Gunilla Svensson, Dina försäkringar

Peter Mårtensson Brolin, Trygg Hansa

 

Suppleanter

Utsedda t o m årsmötet 2022

Thomas Zedendahl, Skandia

Carina Gehnich, Länsförsäkringar

Tommy Rastas, FAO

 

Utsedda av Forena

Ordinarie

Utsedda t o m årsmötet 2022

Andreas Tegnér, IF

Joel Prioset, Trygg Hansa

Björn Lindwall, Länsförsäkringar Skåne

Christer Bjellert, Trygg Hansa

Johan Freij, Länsförsäkringar Uppsala

Lars Johan Forsberg, Gjensidige

 

Suppleanter

Utsedda t o m årsmötet 2022

Ulrika Taylor, Länsförsäkringar

Erik Janze, Länsförsäkringar Västerbotten

Kristina Padel Roström, Länsförsäkringar