Välkommen till Försäkringsbranschens Pensionskassa

Pensionsadministration för försäkringsbranschen och dess anställda.

Nya datum för pensionsbesked

FPK har från och med 2021 ändrat datum för utskick av pensionsbesked. Tidigare skickades utskick av pensionsbeståndet ut under hösten, men från och med 2021 kommer utskicken att delats upp i tre delar samt skickas ut under våren. Nedan finns de nya tidpunkterna för utskick och datumen för 2021:

Pensionsbesked (under utbetalningstid)
2:a veckan i februari = 12 februari 2021

Pensionsbesked (fribrev)
2:a veckan i mars = 8 mars 2021

Pensionsbesked (under anställningstid)
1:a veckan i maj = 3 maj 2021

Mars 2022

FPK byter pensionsadministratör för den utlagda verksamheten

Efter många år av gott samarbete mellan FPK, Försäkringsbranschens Pensionskassa och Skandikon Pensionsadministration AB, har FPKs styrelse i december 2020 beslutat om flytt av den för tjänstepensionsföreningen utlagda verksamheten avseende bland annat försäkringsadministration från Skandikon till PRI Pensionstjänst AB*. Beslutet om flytten, som beräknas vara färdigställd i mars 2022, är ett resultat av en under hösten 2020 genomförd upphandling av FPKs utlagda verksamhet. Flytten innebär ingen påverkan för försäkringstagare, försäkrade eller andra förmånsberättigade. Flyttprojektet, som startar per omgående, drivs gemensamt med PRI, Skandikon och FPK. Leveranserna från Skandikon fortsätter oförändrade under det att förberedelser för övertagandet sker hos PRI. Information om ändrade kontaktuppgifter mm kommer senare. FPK har även från och med januari 2021 flyttat all värdepappershantering från Skandikon till Wahlstedt Sageryd Financial Services AB.

*PRI Pensionstjänst AB ägs i sin helhet av Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt.

FPK Försäkringsbranschens Pensionskassa Tjänstepensionsförening

Caroline Örtengren, VD.

FPK omvandlas till tjänstepensionsförening

Från och med 2021-01-01 har Försäkringsbranschens Pensionskassa (FPK) fått tillstånd av Finansinspektionen att omvandlas till tjänstepensionsförening. I samband med omvandlingen kommer föreningen byta namn till FPK Försäkringsbranschens Pensionskassa - Tjänstepensionsförening.

ftp-pyramid

Vilka omfattas av FTP-planen?

Försäkringsbranschens Pensionskassa - Tjänstepensionsförening (FPK) – försäkrar FTP-planens pensionsplan. De flesta anställda i försäkringsbolag tillhör denna plan. Undantag finns givetvis men FPK vänder sig till dig som berörs av FTP-planen.

Läs mer om FTP-planen

Vad behöver du administrera?

Ladda ner blanketter eller logga in på Skandikons e-tjänster

Anmälan om sjukpension
Anmälan om avgång ur tjänst
Anmäla anställda för nya medlemsbolag
FPK Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2019

Försäkringsbranschens pensionskassa för räkenskapsåret 1 januari – 31 december

Ladda ner Årsredovisning 2019