Välkommen till

FPK, Försäkringsbranschens Pensionskassa - Tjänstepensionsförening
Pensionsadministration för anställda i försäkringsbranschen

Kollektiv konsolidering och avkastning

*Kollektiv konsolidering är skillnaden mellan tillgångar och försäkringsåtagandena till försäkringstagare och försäkrade. Konsolideringsnivån är totala tillgångar utryckt som procent av försäkringsåtagandena.

Per 2024-05-31

3,5%

Ackumulerad avkastning hittills i år

130%

Kollektiv konsolideringsnivå*

ftp-pyramid

Vilka omfattas av FTP-planen?

Försäkringsbranschens Pensionskassa - Tjänstepensionsförening (FPK) – försäkrar FTP-planens pensionsplan. De flesta anställda i försäkringsbolag tillhör denna plan. Undantag finns givetvis men FPK vänder sig till dig som berörs av FTP-planen.

Läs mer om FTP-planen

Vad behöver du administrera?

Följande tjänster administreras i PRIs webbtjänst, med det går även bra att ladda ner blankett nedan och posta till oss.

Anmälan om sjukpension
Friskanmälan
Anmälan om avgång ur tjänst
Samboanmälan
Anmäla anställda för nya medlemsbolag

Årsredovisning 2023

Försäkringsbranschens pensionskassa för räkenskapsåret 1 januari – 31 december

Ladda ner Årsredovisning 2023

Behandling av personuppgifter

Läs mer om hur FPK behandlar dina personuppgifter

Behandling av personuppgifter