Välkommen till Försäkringsbranschens Pensionskassa

Pensionsadministration för försäkringsbranschen och dess anställda.

Kollektiv konsolidering och avkastning

Per 2023-04-30
Ackumulerad avkastning hittills i år3%
Kollektiv konsolideringsnivå*134%

*Kollektiv konsolidering är skillnaden mellan tillgångar och försäkringsåtagandena till försäkringstagare och försäkrade. Konsolideringsnivån är totala tillgångar utryckt som procent av försäkringsåtagandena.

minPension

Nu kan försäkrade hos FPK med intjänad pension inom FTP2 återigen hämta information hos minPension.

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:
ftp@pri.se
08-679 06 60

Publiceringsdatum: 2023-03-15

Angående utskick av pensionsbesked och kontrolluppgifter

Nedan anges tidpunkter för utskick av pensionsbesked och kontrolluppgifter till FPKs försäkrade och fribrevshavare:

-Pensionsbesked (avseende försäkrade under utbetalningstid)
24 januari 2023

-Pensionsbesked (avseende fribrevshavare och försäkrade under premiebetalning)
7 april 2023

-Kontrolluppgifter för helåret 2022
20 januari 2023

Kontrolluppgifter avseende helåret 2022 (även för den del av året
som utbetalning gjordes från Skandikon Pensionsadministration)
kommer att skickas ut från PRI Pensions- och stiftelsetjänst.

Publiceringsdatum: 2023-01-20

Premie för kollektiv riskförsäkring

Den kollektiva riskförsäkringen omfattar försäkringsmomenten; sjukpension, premiebefrielse vid sjukdom, kollektiv slutbetalning, särskild barnpension och särskild änklingspension. Premien för år 2023 kvarstår oförändrad jämfört med 2022 och uppgår till 1,04% för lönedelar upp till 7,5 förhöjt prisbasbelopp och 3,23% för lönedelar över 7,5 förhöjt prisbasbelopp.

Publiceringsdatum: 2022-12-07

FPK värdesäkrar pensioner

För år 2023 höjer FPK pensionerna med 10,84% vilket motsvarar KPI-förändringen september 2021 till september 2022. Beslutet gäller pensioner under utbetalning (ålders-, efterlevande- och sjukpensioner) samt intjänad pension som ännu inte börjat betalas ut (ålders- och efterlevandepensioner).

Publiceringsdatum: 2022-12-07

FPK har bytt försäkringsadministration

Den 1:a maj 2022 bytte FPK försäkringsadministration från Skandikon Pensionsadministration AB till PRI Pensions- och stiftelsetjänst AB.

Vad innebär det för FPKs försäkrade/medlemsbolag?
PRI har tagit över ansvaret för att tillhandahålla de aktuella tjänsterna i enlighet med gällande avtal. Fakturering, pensionsutbetalning och kommunikation avseende FTP 2 kommer att hanteras av PRI.

Försäkrade
Du som försäkrad har fått ett välkomstbrev och behöver inte vidta några åtgärder med anledning av bytet.

Medlemsbolag
FPKs medlemsbolag skall teckna ett webbavtal med PRI. Besök gärna PRIs hemsida för vidare information.

Vid eventuella frågor är du varmt välkommen att kontakta:

ftp@pri.se
08-679 06 60

Publiceringsdatum: 2022-05-05

PRI Pensions- och stiftelsetjänst AB
ftp-pyramid

Vilka omfattas av FTP-planen?

Försäkringsbranschens Pensionskassa - Tjänstepensionsförening (FPK) – försäkrar FTP-planens pensionsplan. De flesta anställda i försäkringsbolag tillhör denna plan. Undantag finns givetvis men FPK vänder sig till dig som berörs av FTP-planen.

Läs mer om FTP-planen

Vad behöver du administrera?

Följande tjänster administreras i PRIs webbtjänst, med det går även bra att ladda ner blankett nedan och posta till oss.

Anmälan om sjukpension
Friskanmälan
Anmälan om avgång ur tjänst
Samboanmälan
Anmäla anställda för nya medlemsbolag

Årsredovisning 2021

Försäkringsbranschens pensionskassa för räkenskapsåret 1 januari – 31 december

Ladda ner Årsredovisning 2021

Behandling av personuppgifter

Läs mer om hur FPK behandlar dina personuppgifter

Behandling av personuppgifter