Välkommen till Försäkringsbranschens Pensionskassa

Pensionsadministration för försäkringsbranschen och dess anställda.

ftp-pyramid

Vilka omfattas av FTP-planen?

FPK – Försäkringsbranschens Pensionskassa – försäkrar FTP-planens pensionsplan. De flesta anställda i försäkringsbolag tillhör denna plan. Undantag finns givetvis men FPK vänder sig till dig som berörs av FTP-planen.

Läs mer om FTP-planen

Vad behöver du administrera?

Ladda ner blanketter eller logga in på Skandikons e-tjänster

Anmälan om sjukpension
Anmälan om avgång ur tjänst
Anmäla anställda för nya medlemsbolag
FPK Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2019

Försäkringsbranschens pensionskassa för räkenskapsåret 1 januari – 31 december

Ladda ner Årsredovisning 2019