Den kompletterar den allmänna pensionen som består av inkomstpension och premiepension liksom de ersättningar du får från Försäkringskassan vid sjukdom. Genom din anställning har du även en arbetsskadeförsäkring (TFA) och en grupplivförsäkring vid dödsfall (TGL).

 

Planen baseras på ett kollektivavtal mellan Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation, FAO och Forena samt ett kollektivavtal mellan FAO och Akavia och Sveriges Ingenjörer. Den senaste pensionsöverenskommelsen gäller från
och med 1 januari 2022.

 

FTP är uppdelad i FTP 1 och FTP 2. Födda 1972 och senare omfattas av FTP 1 men även födda tidigare kan i vissa fall omfattas av FTP 1.

Läs mer om FTP 1 och FTP 2: