Den kompletterar den allmänna pensionen som består av inkomstpension och premiepension liksom de ersättningar du får från Försäkringskassan vid sjukdom. Genom din anställning har du även en arbetsskadeförsäkring (TFA) och en grupplivförsäkring vid dödsfall (TGL).

FTP 17 är fastställd genom kollektivavtal mellan Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation, FAO och FTF respektive FAO och Jusek, Civilekonomerna samt Sveriges Ingenjörer för Sacoförbundens medlemmar.

FTP är uppdelad i FTP 1 och FTP 2. Födda 1972 och senare omfattas av FTP 1 men även födda tidigare kan i vissa fall omfattas av FTP 1.

Läs mer om FTP 1 och FTP 2: