Höjda åldersgränser för Sjukpension och TGL inom FTP 2

Kollektivavtalsparterna FAO och Forena samt Akavia och Sveriges Ingenjörer har träffat överenskommelser om höjda åldersgränser i Avtal om tjänstepensionsförsäkring för tjänstemän i försäkringsbranschen (FTP 17) och Avtal om tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Syftet har varit att harmonisera avtalen med åldersgränserna i det allmänna pensions- och trygghetssystemen, samt att förbättra förutsättningarna för tjänstemän i branschen att arbeta längre upp i åldrarna. Förändringarna gäller från och med 2025-04-01. För FTP 2 planen görs följande förändringar avseende sjukpension och TGL:

 

Sjukpension

Åldersgränsen för sjukpension höjs till 66 år (tidigare 65 år).

Åldersgränsen för premiebefrielse och efterskydd avseende sjukpension höjs motsvarande till 66 år.

Förändringen gäller även för pågående försäkringsärenden som beviljats ersättning före den 1 april 2025.

Villkorsförändringen gäller dock inte för försäkrade som fyllt 65 år senast den 31 mars 2025.

 

TGL

Åldersgränsen för efterskydd i TGL höjs till 66 år (tidigare 65 år) och gäller för försäkringsfall som inträffar efter den 31 mars 2025.

Villkorsförändringen gäller dock inte för försäkrade som fyllt 65 år senast den 31 mars 2025.