FPKs styrelse har fattat beslut om att reducera premien för sjukpensions- och premiebefrielseförsäkring med 100 % under Q4 2024.

Beslutet grundar sig i god försäkringsekonomi för dessa försäkringsmoment och innebär att FPKs medlemsbolag inte debiteras någon premie under perioden oktober-december 2024. Totalt, för alla medlemsbolag tillsammans, reduceras premien för kollektiv riskförsäkring, som även inkluderar andra försäkringsmoment, under år 2024 därmed med 8,5 mkr. Närmare information om beslutet kommer direkt till medlemsbolagen inför debiteringen av oktober månads premie.