I enlighet med SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) och Kommissionens Delegerade Förordning, 2022/1288 redovisas FPKs huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer enligt en av SFDR förutbestämd mall för perioden 2023-01-01 till och med 2023-12-31. FPK redovisade negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer första gången år 2022 och arbetar succesivt med att förbättra datakvaliteten av samtliga hållbarhetsindikatorer.

Länk till rapporten