Följande policy syftar till att fastställa FPKs allmänna principer för ersättningar samt beskriva de åtgärder som företaget ska vidta för att undvika intressekonflikter. Policyn ska bidra till att företaget styrs på ett sunt och ansvarsfullt sätt och motverka ett överdrivet risktagande samt skapa en sund och effektiv riskhantering. Målet är att säkerställa att FPKs system för ersättningar är förenligt med tillämpligt regelverk.

 

Policyn är antagen av styrelsen 2021-06-10

 

Policy för ersättningar