Ersättningspolicyn beskriver de principer pensionskassan ska arbeta efter i samband med lönesättning, anställningsförmåner och andra ersättningar som utgår till personer som kan påverka företagets risknivå. Policyn är upprättad enligt Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2015:14) om ersättningspolicy i understödsföreningar, fondbolag, börser, clearingorganisationer och institut för utgivning av elektroniska pengar.

Policyn är antagen av styrelsen 2018-06-13.

Ersättningspolicy-2018-06-13.pdf