Ersättningspolicyn beskriver de principer pensionskassan ska arbeta efter i samband med lönesättning, anställningsförmåner och andra ersättningar som utgår till personer som kan påverka företagets risknivå. Policyn är upprättad enligt Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2016:21) om ersättningspolicy i understödsföreningar, börser och clearingorganisationer. Ersättningspolicyn syftar även till att beskriva FPK:s system för ersättningar och följa lag (2019:742) om tjänstepensionsföretag och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsföretag (FFFS 2019:21).

Policyn är antagen av styrelsen 2020-06-11

 

Ersättningspolicy (beslutad av styrelsen 2020-06-11)