På följande sida kan du ladda ned FPKs senast fastställda stadgar, generella antaganden och styrdokumenten; Investeringsriktlinjer, Försäkringstekniska riktlinjer, Policy för integrering av hållbarhetsrisker, Policy för konsolidering och Policy för ersättningar.

 

StadgarFPKs stadgar fastställda av fullmäktige 2020-10-09

StadgarInvesteringsriktlinjer fastställd av styrelsen 2023-12-11

StadgarFörsäkringstekniska riktlinjer fastställd av styrelsen 2024-06-11

StadgarPolicy för integrering av hållbarhetsrisker fastställd av styrelsen 2024-06-11

StadgarPolicy för konsolidering fastställd av styrelsen 2024-06-11

StadgarPolicy för ersättningar fastställd av styrelsen 2024-02-06

StadgarGenerella antaganden