Ladda ned FPKs senast fastställda stadgar och generella antaganden samt styrdokumenten; Investeringsriktlinjer, Försäkringstekniska riktlinjer, Policy för integrering av hållbarhetsrisker, Policy för konsolidering och Policy för ersättningar.

 

StadgarFPKs stadgar fastställda av fullmäktige 2020-10-09

StadgarInvesteringsriktlinjer fastställd av styrelsen 2021-12-15

StadgarFörsäkringstekniska riktlinjer fastställd av styrelsen 2021-02-08

StadgarPolicy för integrering av hållbarhetsrisker fastställd av styrelsen 2021-06-10

StadgarPolicy för konsolidering fastställd av styrelsen 2021-02-08

StadgarPolicy för ersättningar fastställd av styrelsen 2021-06-10

StadgarGenerella antaganden