Om oss

Försäkringsbranschens Pensionskassa (FPK) förvaltar avtalsförsäkringar enligt FTP-planen för personer som är anställda eller har varit anställda i försäkringsbranschen.

I FTP-planen förvaltar FPK den förmånsbestämda planen avdelning 2. Planen baseras på ett kollektivavtal mellan Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation, FAO och FTF samt ett kollektivavtal mellan FAO och Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer.

Administrationen i form av försäkring, ekonomi och backoffice  är outsourcad till ett externt bolag – Skandikon. Merparten av den operativa kapitalförvaltningen är outsourcad till flera externa förvaltare. Vidare är den tekniska förvaltningen av fastigheterna outsourcad till BAS Förvaltnings AB.

Antalet försäkrade uppgår till ca 26 001 personer. Antalet anslutna företag, dvs. arbetsgivare, är ca 129 stycken. Utbetalda försäkringsersättningar uppgick till 486 mkr varav utbetalda pensioner svarade för 491 Mkr (2015) . Förvaltat kapital uppgick till närmare 13,2 miljarder kronor (2015).

Ledande befattningshavare FPK

Styrelsens ordförande: Anders Östryd
Styrelsens vice ordförande: Susanne Lindberg
VD: Åke Gustafson

CIO, fastighetschef: Ander Evander
Controller, CRO: Tina Hallsten
Aktuarie: Lars Carlsson (Skandikon)