Om oss

Försäkringsbranschens Pensionskassa (FPK) förvaltar avtalsförsäkringar enligt FTP-planen för personer som är anställda eller har varit anställda i försäkringsbranschen.

I FTP-planen förvaltar FPK den förmånsbestämda planen avdelning 2. Planen baseras på ett kollektivavtal mellan Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation, FAO och Forena samt ett kollektivavtal mellan FAO och Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer.

Administrationen i form av försäkring, ekonomi och backoffice  är outsourcad till ett externt bolag – Skandikon. Merparten av den operativa kapitalförvaltningen är outsourcad till flera externa förvaltare. Vidare är den tekniska förvaltningen av fastigheterna outsourcad till BAS Förvaltnings AB.

Antalet försäkrade uppgår till ca 26 000 personer. Antalet anslutna företag, dvs. arbetsgivare, är ca 121 stycken. Utbetalda försäkringsersättningar uppgick till 545 Mkr varav utbetalda pensioner svarade för 540 Mkr (2017). Förvaltat kapital uppgick till närmare 14,9 miljarder kronor (2017).

Ledande befattningshavare FPK

Styrelsens ordförande: Tua Holgersson
Styrelsens vice ordförande: Jimmy Johnsson
VD: Åke Gustafson

CIO, fastighetschef: Anders Evander
Controller, CRO: Tina Hallsten
Aktuarie: Per Rautio (Skandikon)