För år 2023 höjer FPK pensionerna med 10,84% vilket motsvarar KPI-förändringen september 2021 till september 2022. Beslutet gäller pensioner under utbetalning (ålders-, efterlevande- och sjukpensioner) samt intjänad pension som ännu inte börjat betalas ut (ålders- och efterlevandepensioner).