Den 1:a maj 2022 bytte FPK försäkringsadministration från Skandikon Pensionsadministration AB till PRI Pensions- och stiftelsetjänst AB.

Vad innebär det för FPKs försäkrade/medlemsbolag?
PRI har tagit över ansvaret för att tillhandahålla de aktuella tjänsterna i enlighet med gällande avtal. Fakturering, pensionsutbetalning och kommunikation avseende FTP 2 kommer att hanteras av PRI.

Försäkrade
Du som försäkrad har fått ett välkomstbrev och behöver inte vidta några åtgärder med anledning av bytet.

Medlemsbolag
FPKs medlemsbolag skall teckna ett webbavtal med PRI. Besök gärna PRIs hemsida för vidare information.

Vid eventuella frågor är du varmt välkommen att kontakta:

ftp@pri.se
08-679 06 60

PRI Pensions- och stiftelsetjänst AB