Nedan anges tidpunkter för utskick av pensionsbesked och kontrolluppgifter till FPKs försäkrade och fribrevshavare:

-Pensionsbesked (avseende försäkrade under utbetalningstid)
24 januari 2023

-Pensionsbesked (avseende fribrevshavare och försäkrade under premiebetalning)
7 april 2023

-Kontrolluppgifter för helåret 2022
20 januari 2023

Kontrolluppgifter avseende helåret 2022 (även för den del av året
som utbetalning gjordes från Skandikon Pensionsadministration)
kommer att skickas ut från PRI Pensions- och stiftelsetjänst.