För år 2024 höjer FPK pensionerna med 6,48 % vilket motsvarar KPI-förändringen september 2022 till september 2023. Beslutet gäller pensioner under utbetalning (ålders-, efterlevande- och sjukpensioner) samt intjänad pension som ännu inte börjat betalas ut (ålders- och efterlevandepensioner).