Fullmäktige

Av FAO resp Forena utsedda fullmäktige jämte suppleanter

Utsedda av FAO

Ordinarie

Utsedda t o m årsmötet 2019

Marie Hosinsky, Svensk Försäkring
Mats Olausson, Trafikförsäkringsföreningen
Gunnar Brännstam, Skandia Stockholm
Ulrika Hedman, Länsförsäkringar Uppsala
Håkan Alpstig, Gjensidige

Utsedda t o m årsmötet 2020

Marie Ågren, Skandia
Gunilla Svensson, Dina Försäkringar
Ellinor Boman, Moderna
Carin Dunér, Länsförsäkringar
Erling Andersson, Länsförsäkringar

Suppleanter

Utsedda t o m årsmötet 2019

Cecilia Deijer-Olsson, Zurich
Thomas Barenthein, Hannover Re
Mikael Sundquist, Länsförsäkringar Bergslagen
Christian Bille, Länsförsäkringar Halland
Mattias Svensson, Trygg Hansa

Utsedda t o m årsmötet 2020

Alf L Karlsson, If skadeförsäkring
Peter Mårtensson Brolin, Trygg Hansa
Ann Sommer, Länsförsäkringar
Tommy Rastas, FAO
Mats Galvenius, Svensk Försäkring

Utsedda av Forena

Ordinarie

Utsedda t o m årsmötet 2019

Fredrik Godman, If skadeförsäkring
Frida Hermansdotter, Trygg Hansa
Peter Karlsson, Länsförsäkringar  Skaraborg
Per Bodin, Länsförsäkringar  Västernorrland
Christer Bjellert, Trygg Hansa

Utsedda t o m årsmötet 2020

Jan Ingman, Länsförsäkringar, Värmland
Linda Pettersson, Länsförsäkringar Halland
Annika Bowallius, Skandia
Elisabeth Sandblom, Trygg Hansa
Kristina Ottosson, Länsförsäkringar Östgöta

Suppleanter

Utsedda t o m årsmötet 2019

Inge Gustafsson, Dalarnas försäkringsbolag
Ann-Christin Öhling, Länsförsäkringar
Fredrik Haglund, Länsförsäkringar Göteborg-Bohuslän
Christer Böös, Brandskyddsföreningen
Kristina Padel Roström, Länsförsäkringar

Utsedda t o m årsmötet 2020

Ulrika Taylor, Länsförsäkringar
Mirek Swartz, Länsförsäkringar
Andreas Westerius, Forena
Linnea Niklasson, Länsförsäkringar
Maria Bernhardtson, Trygg Hansa

Ordförande i FPKs fullmäktige verksamhetsåret 2018-2019

Ordinarie Anders Forsberg

Suppleant Claes Stråth