Fullmäktige

Av FAO resp Forena utsedda fullmäktige jämte suppleanter

Utsedda av FAO

Ordinarie

Utsedda t o m årsmötet 2020

Marie Ågren, Skandia
Gunilla Svensson, Dina Försäkringar
Ellinor Boman, Moderna
Carin Dunér, Länsförsäkringar
Erling Andersson, Länsförsäkringar

Utsedda t o m årsmötet 2021

Marie Hosinsky, Svensk Försäkring
Mats Olausson, Trafikförsäkringsföreningen
Daniel Höök, Skandia
Ulrika Hedman, Länsförsäkringar
Håkan Alpstig, Gjensidige

Suppleanter

Utsedda t o m årsmötet 2020

Alf L Karlsson, If skadeförsäkring
Peter Mårtensson, Trygg Hansa
Ann Sommer, Länsförsäkringar
Tommy Rastas, FAO
Mats Galvenius, Svensk Försäkring

Utsedda t o m årsmötet 2021

Cecilia Deijer-Olsson, Zurich
Thomas Berenthein, Hannover Re
Mikael Sundquist, Länsförsäkringar
Christian Bille, Länsförsäkringar
Bitte Ferngren, Trygg Hansa

Utsedda av Forena

Ordinarie

Utsedda t o m årsmötet 2020

Jan Ingman, Länsförsäkringar Värmland
Linda Pettersson, Länsförsäkringar  Halland
Inge Gustafson, Länsförsäkringar  Dalarnas
Elisabeth Sandblom, Trygg Hansa
Kristina Ottosson,  Länsförsäkringar Östgöta

Utsedda t o m årsmötet 2021

Fredrik Godman, If skadeförsäkring
Frida Hermansdotter, Trygg Hansa
Peter Karlsson, Länsförsäkringar  Skaraborg
Per Bodin, Länsförsäkringar  Västernorrland
Christer Bjellert, Trygg Hansa

Suppleanter

Utsedda t o m årsmötet 2020

Ulrika Taylor, Länsförsäkringar
Mirek Swartz, Länsförsäkringar
Andreas Westerius, Forena
Linnea Niklasson, Länsförsäkringar
Maria Bernhardtson, Trygg Hansa

Utsedda t o m årsmötet 2021

Björn Lindwall, Länsförsäkringar Skåne
Lars Johan Forsberg, Gjensidige
Lars Persson, Länsförsäkringar
Johan Freij, Länsförsäkringar
Kristina Padel Roström, Länsförsäkringar

Ordförande i FPKs fullmäktige verksamhetsåret t o m 2020-2021

Ordinarie Anders Forsberg

Suppleant Claes Stråth