Fullmäktige

Av FAO resp FTF utsedda fullmäktige jämte suppleanter

Utsedda av FAO

Ordinarie

Utsedda t o m årsmötet 2018

Ingrid Roslund Winje, Skandia Stockholm
Mats Galvenius, Svensk Försäkring
Ellinor Boman, Moderna Försäkringar
Sören Westin, Länsförsäkringar AB
Erling Andersson, Länsförsäkringar Liv

Utsedda t o m årsmötet 2019

Marie Hosinsky, Svensk Försäkring
Mats Olausson, Trafikförsäkringsföreningen
Gunnar Brännstam, Skandia Stockholm
Ulrika Hedman, Länsförsäkringar Uppsala
Håkan Alpstig, Gjensidige

Suppleanter

Utsedda t o m årsmötet 2018

Alf L Karlsson, If Skadeförsäkring, Sundsvall
Bitte Ferngren, Trygg Hansa
Ann Sommer, Länsförsäkringar Sak
Tommy Rastas, FAO
Eva Allqvie, Länsförsäkringar Stockholm

Utsedda t o m årsmötet 2019

Cecilia Deijer-Olsson, Zurich
Thomas Barenthein, Hannover Re
Mikael Sundquist, Länsförsäkringar Bergslagen
Christian Bille, Länsförsäkringar Halland
Mattias Svensson, Trygg Hansa

Utsedda av FTF

Ordinarie

Utsedda t o m årsmötet 2018

Jan Ingman, Länsförsäkringar, Värmland
Katarina Rantatalo, Länsförsäkringar Norrbotten
Annika Bowallius, Skandia
Bill-Owe Johansson, Moderna Försäkringar
Kristina Ottosson, Länsförsäkringar Östgöta

Utsedda t o m årsmötet 2019

Fredrik Godman, If Skadeförsäkring
Lola Telin, Trygg Hansa, Helsingborg
Peter Karlsson, Länsförsäkringar Skaraborg
Per Bodin, Länsförsäkringar Västernorrland
Frida Hermansson, Trygg Hansa

Suppleanter

Utsedda t o m årsmötet 2018

Ulrika Taylor, Länsförsäkringar
Hanna Boss, FTF
Andreas Westerius, FTF
Linnea Niklasson, Länsförsäkringar Stockholm
Christer Bjellert, Trygg Hansa

Utsedda t o m årsmötet 2019

Inge Gustafsson, Länsförsäkringar
Kristina Padel Roström, Länsförsäkringar
Ann-Christin Öhling, Länsförsäkringar
Fredrik Haglund, Länsförsäkringar
Christer Böös, Brandskyddsföreningen