Kontakt

Försäkringsbranschens Pensionskassa

Besöksadress: Kungsgatan 8, 2 tr, 111 43 Stockholm
Box 18, 101 20 Stockholm

Försäkringsadministration, kundtjänst

0771-530 000,  fpk@skandikon.se

Fredrik Notini, avdelningschef,  08-508 913 11,
fredrik.notini@skandikon.se

Postadress försäkring
Skandikon Dokumenthantering
R921
106 53 Stockholm

Kontaktpersoner

Åke Gustafson, VD
08-665 07 50, direkt 08-663 33 11,  ake.gustafson@fpk.se

Anders Evander, CIO, fastighetschef
08-665 07 50, direkt 08-663 33 12,  anders.evander@fpk.se

Tina Hallsten, Controller, CRO
08-665 07 50, direkt 08-663 33 10,  tina.hallsten@fpk.se

Per Rautio, Aktuarie
08-508 913 17,  per.rautio@skandikon.se 

Klagomål

Vid eventuella klagomål kan du vända dig till FPKs klagomålsansvarig:
Barbro Andersson, 0771-530 000, klagomalsansvarig.fpk@skandikon.se

För oberoende vägledning kan du vända dig till Konsumenternas försäkringsbyrå.