FTP-planen, försäkringsbranschens pensionsavtal

Vilka omfattas av FTP-planen?

FPK – Försäkringsbranschens Pensionskassa – försäkrar FTP-planens pensionsplan. De flesta anställda i försäkringsbolag tillhör denna plan. Undantag finns givetvis men FPK vänder sig till dig som berörs av FTP-planen.

FAO – arbetsgivarnas organisation – och Forena resp. JUSEK, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer – förhandlar och beslutar om denna plan.
Pensionsavtalet gäller för anställda i företag som är medlemmar i Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation (FAO). Avtalet är uppdelat i två avdelningar, FTP 1 och FTP 2.

FTP 1 omfattar

Tjänstemän födda 1972 eller senare, exklusive de som valde att avstå.

Avdelning 2 omfattar

Tjänstemän födda 1971 eller tidigare samt födda 1972 – 1978 som valde att avstå FTP 1.

Pensionsavtalet innebär att du som arbetstagare ställs inför ett antal valsituationer. Det är viktigt att du sätter dig in i frågorna och det gäller oavsett ålder och oavsett hur länge du omfattats av ett pensionsavtal. Tänk också på att det kan ha betydelse att valen görs inom en viss tid. Pensionsavtalet kompletterar det lagstadgade försäkringsskyddet vid ålderspension, dödsfall och sjukdom. Du måste ha fyllt 18 år för att omfattas av FTP -planen.

Valcentralen administrerar hela FTP 1 samt delar av FTP 2 (FTPK samt Familjeskydd, obligatoriskt och förstärkt).
Det är Skandikon som administrerar Valcentralen för FTP-planen. Du når Valcentralen genom att logga in på www.valcentralen.se

Pensionssystemet

Varifrån får vi vår pension?

Vad är skillnaden mellan FTP 1 och FTP 2

FTP 1 omfattar tjänstemän födda 1972 eller senare

  • FTP 1 är en premiebestämd tjänstepension: Varje månad avsätts en bestämd premie, baserad på din inkomst. Du väljer själv hur och i vilket försäkringsbolag pengarna ska placeras. Storleken på pensionen beror på värdet av dessa placeringar vid pensioneringstidpunkten.
  • Gör ditt val på www.valcentralen.se
  • Om du inte gör ett val placeras premierna i Alecta (utan återbetalningsskydd)


FTP 2 omfattar tjänstemän födda 1971 eller tidigare

  • FTP 2 är en förmånsbestämd tjänstepension: Din pension baseras på din lön vid pensioneringstillfället och antalet år i arbete du får tillgodoräkna dig.
    – Innehåller dessutom en kompletterande premiebestämd ålderspension. Premien är 2,36 % av pensionsmedförande lön.

Hur stor kommer min pension att bli?

För mer information om FTP avtalet samt detaljerad information om FTP-planens omfattning vänligen se information från FAO som du ser här, samt på www.fao.se .