Ny Vd FPK, Försäkringsbranschens Pensionskassa

Ny Vd FPK, Försäkringsbranschens Pensionskassa

Caroline Örtengren efterträder Åke Gustafsson som efter sommaren går i pension.  

Caroline har jobbat i försäkringsbranschen sedan 1993 och har bred erfarenhet av både premiebestämd och förmånsbestämd försäkring samt riskförsäkring.
Under de senaste 10 åren har inriktningen varit ledande positioner med ansvar för aktuarie-, lönsamhets och redovisningsfrågor. Caroline kommer närmast från
Handelsbanken Liv där hon idag har rollen som bolagets CFO.

”Jag ser mycket fram emot att återigen få arbeta med förmånsbestämd försäkring som fortfarande står sig som riktigt bra försäkringslösningar i många avseenden.
Att få chansen att göra detta i en ny organisation och i en ny spännande roll ska bli väldigt roligt”, säger Caroline Örtengren.

 ”Vi är mycket glada att Caroline valt att tacka ja till rollen som Vd för FPK. Hon har en utmärkt bakgrund och profil för att fortsätta bidra till FPK´s verksamhet.”

Tua Holgersson, styrelseordförande FPK